Email ons Email ons Sitemap Sitemap

Diensten

Inkoopbeleid, inkopen met beleid of beide?


Wij geven uw inkoopbeleid zodanig vorm dat er efficiëntie, effectiviteit en transparantie ontstaat en implementeren praktische processen om vanuit het inkoopbeleid ook met beleid in te kunnen kopen.

(Europese) Aanbestedingen, toegevoegde waarde of hoe kom ik er onderuit?


Wij begeleiden uw (Europese) aanbestedingen op een praktische, transparante en objectieve manier. Door onze jarenlange ervaring met aanbestedingsprocedures bij multinationals en Europese aanbestedingen bij overheden weten wij waar we over praten, minimaliseren wij de “papieren rompslomp” en dragen zorg voor een rechtmatige aanbesteding.
Natuurlijk is het eenvoudiger om een handige buurman in te huren of het onderhoud te gunnen aan een vriendje bij de tennisclub, maar heeft u weleens nagedacht over de risico’s of de integriteit.

Productmanagement, het vertalen van de mogelijkheden die de markt bied naar winstgevendheid voor het bedrijf?


Bij productmanagement kan het product- of merkenbeleid bepalend zijn voor de winstgevendheid van het bedrijf. Het opzetten van een dergelijk beleid vereist veelomvattend inzicht in het proces en specifieke, goed ontwikkelde vaardigheden en capaciteiten.
De coördinatie van functionele managementgebieden, het onderhouden van relaties met in- en externe klanten/leveranciers en het bewaken van de contractuele afspraken met leveranciers en dienstverleners is een veel omvattend gebied.
Wij maken uw beleid op dit gebied ‘fit for purpose’. Dit begrip staat al jaren voor waar het om draait binnen Productmanagement.

Bouwmanagement, nadenken is te laat


Bouwmanagement is meer dan bouwen of verbouwen alleen. Een pand kan nog zo goed zijn, het moet wel geschikt zijn voor uw bedrijf. Bouwmanagement is voordenken, nadenken is te laat en kost geld. Door onze praktisch invulling van het bouwmanagement in combinatie met onze inkoop- en contractexpertise ontstaat een bouwtraject wat zich kenmerkt door op voorhand gemaakt en vastgelegde afspraken, een snelle doorlooptijd en een tevreden klant.

Projectadvies, hoezo? We weten toch alles zelf.


Een technisch of praktisch advies, natuurlijk heeft iedereen hier “verstand” van. Vaak hebben bedrijven zelf mensen in dienst die projecten kunnen realiseren. Echter wanneer het om grote projecten gaat, spelen er vaak ander zaken een rol.
Denk bijvoorbeeld aan het politieke krachtenspel wat intern mee kan gaan spelen. Een projectadviseur kan de
projectmanager ondersteunen en adviseren over het inrichten en sturen van het project zonder hierbij belast te zijn
interne gevoeligheden. Het is voor een buitenstaander vaak gemakkelijker om de diverse meningen en belangen
in een organisatie inzichtelijk te maken.

Een projectadviseur adviseert hoe administratieve zaken rondom een project op te zetten. Is er
een projectbureau nodig en wie zorgt ervoor dat de organisatie op de hoogte blijft van wat
er gebeurt. Ook de verantwoordelijk voor de communicatie en het indienen van de
wijzigingsverzoeken moet goed zijn geregeld. Met goed lopende procedures heeft de
projectmanager zijn handen vrij om zijn project te leiden.